Ülkemiz, geçtiğimiz yüzyılda 90’a yakın büyük depremde binlerce can kaybına ve milyarlarca lira zarara uğradı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta deprem olmak üzere afet tehlikelerine karşı 2012 yılında, “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu”nu çıkardı. Kanunla birlikte Kentsel Dönüşüm adeta bir seferberlik haline geldi. Ve afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesi, can ve mal kayıplarını önlemek öncelikli hedef olarak belirlendi. Ayrıca hayat kalitesini artırmak, çevreye duyarlı yerleşimler oluşturmak ve yarınlarda marka şehirleriyle öne çıkan bir Türkiye inşa etmek, kentsel dönüşümün diğer önemli amaçlarını oluşturmaktadır.
Kentsel dönüşümün ilk adımı nedir?
Kentsel dönüşüm için öncelikle yaşadığınız binanın risk tespitini yaptırmanız gerekiyor.
Risk tespiti için çoğunluk gerekiyor mu?
Bina Risk Tespiti yaptırmak için herhangi bir çoğunluk aranmaz. Kat maliklerinden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı ile tespit yapılabilir.
Risk tespitini kim yapacak?
Bina Risk Tespiti’ni; Bakanlıkça lisans verilmiş kurum ve kuruluşlara yaptırabilirsiniz. Ayrıca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’de bu konuda yardımcı olmaktadır. (Lisanslı kuruluşlara www.kentseldonusum.gov.tr’den ulaşabilirsiniz.)
Kentsel dönüşümle ilgili kime danışabilirim?
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne, İstanbul, İzmir ve Bursa’da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri ile diğer illerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne danışabilir ya da Alo 181 hattını arayabilirsiniz.Ya da bizi arayarak ücretsiz olarak danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.