SORUNSUZ VE HIZLI BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ YÖNETMEK İÇİN PROFESYONEL EKİBİMİZ TARAFINDAN VERİLECEK HİZMETLER SIRASIYLA AŞAĞIDA BELİRTİLMEKTEDİR

 • Mevcut binanızın belediyeden eski projesi alınarak kat maliklerinin bağımsız bölümlerine ilişkin alanları, mimarımız ve inşaat mühendislerimiz tarafından ölçülerek saptanır.
 • Yapılan ölçümler neticesinde mevcut arsa paylarıyla fiziki metrekareler arasındaki uyumsuzluklar rapor haline getirilerek kat maliklerine sunulur ve maliklerce değerlendirilmesinin ardından, yeni yapılacak binanın kat paylaşımları maliklerin arzu ettikleri oranlar nispetinde mimarımız ve inşaat mühendislerimize hazırlattırılır.
 • Tüm maliklerin yeni yapılacak projeye istinaden beklentilerini tespit etmek amacıyla önceden hazırlanmış olan anketlerimiz hissedarlara dağıtılır ve kısa sürede bu anketler, cevapları takip edilerek toplanıp değerlendirilerek, içeriğinde teknik olarak sorun yaratmayan tüm öneriler çizimlere yansıtılır. Maliklerin fikirlerini bize iletmeleri neticesinde içlerine sinerek ortaya çıkan mimari projelerin çizimleri teknik ekibimiz tarafınca tamamlanır.
 • Hukuki şartnamenin hazırlanması; teminat içerikleri eklenerek maliklere risk oluşturmayacak şekilde avukatlarımızca hazırlanır ve tüm maliklerin değerlendirmelerine sunulur. Bu değerlendirmeler neticesinde malikler tarafınca ilave edilmek istenen detaylar tekrar değerlendirilir ve hukuki bir problem teşkil etmeyen öneriler metinlere eklenerek nihai şeklini alır.
 • Teknik şartnamenin hazırlanması; içeriğindeki tüm ürünler herkesçe bilinen ve tanınan markalar arasından tercih edilmek suretiyle, piyasa koşulları ve yürürlükteki yönetmelikler göz önünde bulundurularak, taslak halinde hazırlanarak tüm hissedarların değerlendirmelerine sunulur. Bu değerlendirmeler neticesinde malikler tarafınca ilave edilmek istenen detaylar tekrar değerlendirilir ve teknik bir problem teşkil etmeyen tüm öneriler metinlere eklenerek nihai şeklini alır.
 • Nihai şeklini alan tüm dokümanlar (Mimari proje ve ekleri, Kat paylaşım şeması, Teknik Şartname ve Hukuki Şartname) hazırlanır ve ihale dosyası haline getirilerek tüm hissedarlara dağıtılır. Teklif toplanması için maliklerle görüşülür ve tekliflerin toplanması için son tarih belirlenir. Belirlenen tarihe kadar, uzun yıllar boyunca KENTSEL DÖNÜŞÜM alanında faaliyet göstermemiz sebebiyle edindiğimiz, bölgede sıkça adına rastladığımız, kendini piyasaya kanıtlamış olan, bilinen ve itibar edinmiş firmalardan oluştu rd uğ um uz portföyümüzdeki yatırımcılara değerlendirmeleri için sunulur.
 • Tüm hissedarlar bu dokümanları bildiği tanıdığı yatırımcı firmalara sunarak arayışımıza ortak olup  bize destek verebilir.
 • Binanın yapımına talip olan firmaların verdikleei teklifleri tüm maliklerin inceleyebilmesi için bina adına bir mail adresi oluşturulur ve bu maıl adresının _ kullanıcı adı ve şıfrelerı tum hıssedarlara dagıtılır. Tüm malikler oluşturulması hedeflenen şeffaf sürecin temini için gelen tekliflere anlık olarak ulaşabilecektir. Bunun yanı sıra gelen teklifleri kitapçık haline getirerek tüm maliklere dağıtılması ayrıca sağlanır.
 • İhale dokümanlarını inceleyerek binanıza talip olan tüm yatırımcı aday firmaların teklifleri, belirlenen son teklif toplama tarıhıne kadar toplanıp, gereklı bılgısayar programları kullanılarak hazırlanmış olan teklif detaylarını gösteren karşılaştırmalı tablolar ve ekonomik yeterliği ifade eden analiz raporuyla beraber maliklerin katılım sağlayacağı genel kurul toplantısında hissedarların değerlendirmelerine sunulur. Malikler tarafınca en avantajlı 3 firmanın teklifi belirlenir ve bu firmalar sunum için davet edilirler. Sunum sonrası tüm hissedarlarla son bir değerlendirme toplantısı yapılarak yatırımcı firma belirlenmesi için oylama süreçleri tamamlanır ve Kentsel Dönüşüm Kanunu konusunda tecrübeli avukatlarımızın önderliğinde alınması gereken kararlar yönetmelikler kapsamında sırasıyla alınarak apartman karar defterine kaydedilir.
 • Düzenleme Şeklinde Arsa/Kat Karşılığı İnşaat sözleşmesinin İmzalanması süreçleri kontrolümüz altında yönetilir ve imzalanacak olan metinlerdeki tüm gerekli kontrollerin eksiksiz olarak yapılmasının ardından imzaya açılır. Bu süreçe yaşanabilecek tüm problemlerin takibi teknik ve hukuk departmanımız tarafınca eksiksiz olarak yapılır. Özellikle bu süreçlerde ciddi problemler yaşanmaktadır. Ornek vermek gerekirse; 65 yaş üstü hissedarların sağlık raporlarının almaları konusunda gerekli kolaylık sağlanır, vasi tayin edilmesi gereken hissedarlar varsa gerekli müracaatlar konusunda gerekli işlemler yapılır, muhalif olan, sürece katılmayan kat maliklerinin 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında pay satışı işlemlerinin tamamı tarafımızca sağlanır.Yine bu kanun kapsamında yapılacak olan tebligat işlemleri tarafımızca yürütülerek hızlı ve sorunsuz bir kentsel dönüşüm süreci temin edilip maliklerin en kısa sürede dairelerine veya dükkanlarına kavuşması en önemli hedefimizdir.
 • İlaveten İnşaat yapım süreçlerinin başlamasıyla birlikte, yüklenici firmanın Sözleşmemizin ekindeki projelere ve şartnamelere uygun imalat yapıp yapmadıgı duzenlı olarak kontrol  edılır. Bu sureç ıskan belgesinin alınıp kat mülkiyeti tapuları çıkartılana kadar aylık denetimlerle kontrol edilerek maliklere tutanaklar ile rapor edilir.