• Kentsel dönüşüm alanına ilişkin genel düzenleme Belediye Kanunu‟nun 73. maddesinde düzenlenmiştir.
• 644 Sayılı KHK‟de kentsel dönüşüm uygulamaları hakkında usul ve esasların belirlenmesine ilişkin yetki Çevreve şehircilik Bakanlığı‟na verilmiştir.
• Bakanlığımız tarafından hazırlanan “ Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun tasarısı ” nda ise afet riski altındaki alanlar ile sağlıklı ve güvenli yaşama imkanı sunmayan yapıların iyileştirmesi, tasfiyesi ve yenilemesine dair usul ve esaslar belirlenmiştir.