• Kentsel sorunlar ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak bir bölgenin ekonomik, toplumsal ve mekansal özelliklerinin incelenmesi sonucunda uygulanabilir bir yol haritasının oluşturulmasıdır.
  • Kentsel dönüşüm insan odaklı bir uygulamadır.
  • Amacı; yaşanılabilir standartlarda kentler oluşturmaktır.
  • Uygulamalar; ekonomik, sosyal ve toplumsal temeller
    üzerine inşa edilmelidir.